Angielski codziennie

Mówimy tylko w języku angielskim
Uczymy poprzez ruch, zabawę oraz działanie „tu i teraz”, aktywując wrodzone zdolności dzieci do nauki języków obcych.

Język angielski używany jest jako drugi język komunikacji w codziennych sytuacjach i podczas części zajęć. Jeden nauczyciel używa języka polskiego, a drugi konsekwentnie języka angielskiego. Dzieci mogą zwracać się do lektora w mowie ojczystej, on jednak zawsze będzie odpowiadał po angielsku. Przez kilka godzin dziennie dzieci słyszą więc naturalne wypowiedzi lektora, mają okazję do naśladowania tych wypowiedzi i aktywnie uczestniczą w interakcji językowej. Wykorzystując swój naturalny potencjał, bez wysiłku opanowują obcy system językowy.

Odczuwają przyjemność kontaktu z językiem obcym, rozwijają sprawność rozumienia wypowiedzi, uczą się formułować zdania, a w konsekwencji opanowują umiejętność posługiwania się drugim językiem.