O Przedszkolu

   Nasze Przedszkole jako placówka niepubliczna istnieje od września 1996 roku. Posiada swoją historię, tradycję a personel duże doświadczenie.

Od 1 września 2014 jesteśmy przedszkolem o profilu językowym. Język angielski towarzyszy nam na co dzień. Przedszkole "Krasnal" usytuowane jest wśród zieleni w pobliżu parku, z dala od miejskich ulic. Mieści się w budynku samodzielnym, dwukondygnacyjnym.

Baza dydaktyczna placówki pozwala dzieciom na podejmowanie różnorodnej aktywności. Zgromadzony sprzęt i akcesoria oraz zabawki inspirują dzieci do działalności badawczej, plastyczno-literackiej, muzycznej, ruchowej, oraz pomagają przyswoić języki obce.

 Tak wyposażone przedszkole stwarza warunki do pracy indywidualnej i zespołowej a także pozwala na zaspokojenie dziecięcych zainteresowań.

Pracownicy przedszkola maksymalnie wykorzystują posiadaną bazę do realizacji zadań wychowawczych i edukacyjnych.

Ogród przedszkolny jest bardzo przestronny, duży oraz zakrzewiony, wyposażony w nowoczesny sprzęt sportowo – rekreacyjny. Przez cały rok ogród nasz i pobliski park wykorzystujemy do zabaw i zajęć dydaktycznych.

Misją i wizją placówki jest przedszkole przyjazne dziecku i rodzicom.

 

 

KADRA PRZEDSZKOLA „KRASNAL”
Dyrektor:

mgr Dorota Czoprowska

Zastępca dyrektora:
mgr Małgorzata Zielińska

Nauczyciel języka angielskiego
Aleksandra Malinowska

Grupa I:
Nauczyciel: mgr Dorota Mazurek
Personel obsługi: Elżbieta Prejs
Anna Majewska 


Grupa II:
Nauczyciel: mgr Małgorzata Zielińska
       Personel obsługi: Monika Miaśkiewicz
                                           
 Grupa III:
Nauczyciel: mgr Beata Moczyńska
    Personel obsługi: Dominika Grzankowska
 
   Grupa IV:
Nauczyciel: mgr Marta Wysocka
                Personel obsługi: Ilona Raba

Kucharka:
Bożena Szymańska
Pomoc kucharki:
Katarzyna Schmidt