Plan Dnia

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, w godz. od 6.00 do 17.00,
oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy

PROGRAM REALIZUJEMY JEDNOCZEŚNIE
W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM


6:00 - 8:15 Gry i zabawy poranne Witamy dzieci i zapraszamy do naszych sal zabaw. Jest to czas przychodzenia dzieci i zabaw dowolnych w kącikach zainteresowań. Prowadzimy w tym czasie również zabawy integracyjne, zabawy ze śpiewem, zabawy wspierające rozwój i twórczą aktywność dzieci zarówno w języku polskim jak i angielskim. Zabawy ruchowe.
8:15 – 8:45 Śniadanie  
8:45 - 9:30 Zabawy dowolne Bawimy się w kącikach, prowadzimy pracę indywidualną i wyrównawczą.
9:30 – 11:00 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne W grupach wiekowych realizujemy Program Wychowania Przedszkolnego i prowadzimy zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmikę, tańce ,religię, zajęcia z logopedą.
11:00–12:00 Pobyt na świeżym powietrzu Inspirujemy dzieci do zabaw edukacyjnych lub swobodnych w ogrodzie przedszkolnym. Prowadzimy gry i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze. Kontynuujemy zajęcia dodatkowe. (j. angielski)
12:00–12.30 Obiad  
12:30 – 14:00 Odpoczynek poobiedni Dzieciom młodszym organizujemy odpoczynek pod kocykiem, czytamy bajki, słuchamy wspólnie muzyki relaksacyjnej. Dzieciom starszym proponujemy spokojne zajęcia wyciszające, udział w zabawach cichych i grach stolikowych, zabawach w kącikach zainteresowań. W tym czasie możemy również wyjść na spacer, do ogrodu lub prowadzimy zajęcia dodatkowe. (j. angielski)
14:00 - 14:15 Podwieczorek  
14:15 – 17:00 Zajęcia indywidualne / zajęcia dodatkowe / pobyt na świeżym powietrzu, zabawy dowolne,

Kanapeczki
Prowadzimy zabawy wspomagające rozwój. Pracujemy z dziećmi indywidualnie lub z grupą dzieci o zbliżonych potrzebach edukacyjnych. Kontynuujemy zajęcia dodatkowe zabawy z językiem angielskim, zajęcia taneczne

Doskonalimy umiejętności zdobyte przez dzieci podczas zajęć. Inspirujemy dzieci do podejmowania samodzielnej działalności. W zależności od pogody prowadzimy zabawy na świeżym powietrzu lub w kącikach kreatywnej zabawy, czytamy dzieciom bajki.